Teie kommentaarid

Uku ülesandeid võiks saada ka kalendrikutsetena osapooltele (Gmail, Outlook) edasi saata?

Ukus on küll oma kalender, kuid siiski on vajalik, et saaksime teatud ülesandeid (nt. koosolekud) ka kolmandatele osapooltele kalendrikutsetena välja saata.