+2
Lõpetatud

Kliendi märkmete muutmise võimalus

Anni 5 aastat tagasi uuendatud 5 aastat tagasi 2

Võiks olla võimalus kliendile lisatud märkmete muutmiseks - hetkel saab vanu märkmeid ainult kustutada. Tahaksin seda kasutada jooksvate probleemide kirja panemisel (nt puuduvad dokumendid) ja oleks hea, kui saaksin ka varasemat märget muuta. Nii ei peaks nt puuduvate dokumentide nimekirja puhul seda uuesti koostama, vaid saaksin varasemast nimekirjast lihtsalt osad read ära kustutada ja nõnda olemasolevat kommentaari lihtsalt värskendada.

Paar tähelepanekut märkmete muutmisega seoses:

1. Kui muudan märget esimest korda, siis avaneb täiesti tühi aken muutmiseks. Ehk siis varasem märge seal ei kajastu. Kui teen esimese muudatuse ära, siis teist muudatust tehes avaneb juba olemasolev tekst ka, mida saab lihtsa vaevaga muuta.

2. Kui lisan teise märkme ja tahan seda muuta, siis avaneb muutmise aknas hoopis esimese märkme tekst, mitte teise oma. Kui hakkan teist korda muutma, siis avaneb jällegi õige tekst.

Ehk siis esimest korda, kui kommentaari/märget muuta, avaneb kas tühi leht või varasem märge, mitte see tekst, mida muuta tahan.