Teie kommentaarid

Paar tähelepanekut märkmete muutmisega seoses:

1. Kui muudan märget esimest korda, siis avaneb täiesti tühi aken muutmiseks. Ehk siis varasem märge seal ei kajastu. Kui teen esimese muudatuse ära, siis teist muudatust tehes avaneb juba olemasolev tekst ka, mida saab lihtsa vaevaga muuta.

2. Kui lisan teise märkme ja tahan seda muuta, siis avaneb muutmise aknas hoopis esimese märkme tekst, mitte teise oma. Kui hakkan teist korda muutma, siis avaneb jällegi õige tekst.

Ehk siis esimest korda, kui kommentaari/märget muuta, avaneb kas tühi leht või varasem märge, mitte see tekst, mida muuta tahan.